Tag Archives: 3 ชั้น

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นบางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นบางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 45 X 45 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม. ทรงไทยหน้าเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม.

Read More

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นพิเศษสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นพิเศษสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 80 x 80 ซ.ม. จานบน 146 x 146 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

Read More