Tag Archives: โต๊ะบูชา

3 ชั้นพิเศษ (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

3 ชั้นพิเศษ (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 80 X 80 ซม. จานบน 146 X 146 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยเรือนขวาง (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม

Read More

ปราสาทใหญ่ พร้อมโต๊ะบูชา

ปราสาทใหญ่ พร้อมโต๊ะบูชา

ปราสาทใหญ่ พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 80 X 80 ซม. จานบน 146 X 146 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยเรือนขวาง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาลพระพรหม 19-21 นิ้ว พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระพรหม 19-21 นิ้ว พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 152 X 152 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 170 ซม.

Read More

ศาลปราสาท 3 ยอด พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลปราสาท 3 ยอด พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 120 X 120 ซม. จานบน 172 X 172 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 170 ซม.

Read More

ปราสาทใหญ่ (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา

ปราสาทใหญ่ (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 142 X 142 ซม. จานบน 195 X 195 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 170 ซม.

Read More

ศาลพระพรหม 16 นิ้ว พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระพรหม 16 นิ้ว พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 130 X 130 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

พระพรหม 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

พระพรหม 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ฐานล่าง 75 X 75 ซม. จานบน 110 X 110 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยหน้าตรง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ทรงไทยหน้าตรง (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา หินขัด

ทรงไทยหน้าตรง (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา หินขัด

ฐานล่าง 4 เสา จานบน 127 X 146 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

โบสถ์ใหญ่ พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

โบสถ์ใหญ่ พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ฐานล่าง 69 X 69 ซม. จานบน 110 X 127 ซม. ทรงไทยหน้าตรง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

โบสถ์ใหญ่พิเศษเสาเทพพนม พร้อมโต๊ะบูชา

โบสถ์ใหญ่พิเศษเสาเทพพนม พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 142 X 142 ซม. จานบน 172 X 254 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 170 ซม.

Read More