Tag Archives: ศาลพระแก้ว

ศาลพระแก้ว (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ศาลพระแก้ว (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 120 X 120 ซม. จานบน 172 X 172 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 170 ซม. ทรงไทยหน้าตรง (หินขัด) สีขาวครีม พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More