Tag Archives: ปราสาทเล็ก

ศาลพระภูมิปราสาทเล็กสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิปราสาทเล็กสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 75 X 75 ซม. จานบน 127 X 127 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ศาลเจ้าที่ทรงไทยหน้าตรงสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ปราสาทเล็ก(หินขัด) สีทองพร้อมโต๊ะ ทรงไทยเรือนขวาง

ปราสาทเล็ก(หินขัด) สีทองพร้อมโต๊ะ ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 52 X 52 ซม. จานบน 110 X 127 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยเรือนขวาง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ปราสาทเล็ก (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ปราสาทเล็ก (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ฐานล่าง 75 X 75 ซม. จานบน 127 X 127 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยหน้าตรง (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More