Tag Archives: ทำเนียบรัฐบาล

ทำเนียบรัฐบาล

พิธีตั้งศาลพระภูมิ พระแก้ว + ทรงไทยหน้าตรง ทำเนียบรัฐบาล พราหมณ์ คีษณพันธ์ รังสิพราหมณกุล

Read More

ปราสาท 3 ยอด

พิธีถอนศาลเก่า ปราสาท 3 ยอด ( ทำเนียบรัฐบาล )

Read More