3 ชั้นพิเศษ (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

3 ชั้นพิเศษ (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 80 X 80 ซม.
จานบน 146 X 146 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

ทรงไทยเรือนขวาง (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 61 X 61 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม