ไพรบึง

พิธีตั้งศาล บ้าน ส.จ ต้อย อ. ไพรบึง จ. ศรีษะเกศ ปางพระแก้ว + ทรงไทย

ไพรบึง

ไพรบึง