โบสถ์ใหญ่ พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

โบสถ์ใหญ่ พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ฐานล่าง 69 X 69 ซม.
จานบน 110 X 127 ซม.

ทรงไทยหน้าตรง พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 61 X 61 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.