ศาล 3 ชั้นใหญ่ (หินขัด) ทาสีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ศาล 3 ชั้นใหญ่ (หินขัด) ทาสีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 52 X 52 ซม.
จานบน 110 X 110 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

ทรงไทยเรือนขวาง (หินขัด) ทาสีทอง พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 61 X 61 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.