ศาล 3 ชั้นกลาง พร้อมโต๊ะบูชา(หินขัด) ทาสีทอง ทรงไทยเรือนขวาง

ศาล 3 ชั้นกลาง พร้อมโต๊ะบูชา (หินขัด) ทาสีทอง ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 45 X 45 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม.

ทรงไทยเรือนขวาง พร้อมโต๊ะบูชา(หินขัด) ทาสีทอง
ฐานล่าง 61 X 61 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

ศาล 3 ชั้นกลาง พร้อมโต๊ะบูชา (หินขัด) ทาสีทอง ทรงไทยหน้าตรง

ศาล 3 ชั้นกลาง พร้อมโต๊ะบูชา (หินขัด) ทาสีทอง ทรงไทยหน้าตรง

ฐานล่าง 45 X 45 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม.

ทรงไทยเรือนขวาง พร้อมโต๊ะบูชา (หินขัด) ทาสีทอง
ฐานล่าง 61 X 61 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.