ศาลพระแก้ว (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ศาลพระแก้ว (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 120 X 120 ซม.
จานบน 172 X 172 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 170 ซม.

ทรงไทยหน้าตรง (หินขัด) สีขาวครีม พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 61 X 61 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.