ศาลพระภูมิ 3 ชั้นใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 75 x 75 ซ.ม.
จานบน 127 x 127 ซ.ม.
หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

ศาลเจ้าที่ทรงไทยเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 61 x 61 ซ.ม.
จานบน 86 x 86 ซ.ม.
หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.