ศาลพระภูมิ 3 ชั้นพิเศษสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นพิเศษสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 80 x 80 ซ.ม.
จานบน 146 x 146 ซ.ม.
หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.