ศาลพระภูมิ 3 ชั้นบางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นบางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 45 X 45 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม.

ทรงไทยหน้าเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 61 X 61 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม.