ศาลพระภูมิปราสาทเล็กสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิปราสาทเล็กสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 75 X 75 ซม.
จานบน 127 X 127 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

ศาลเจ้าที่ทรงไทยหน้าตรงสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 61 X 61 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.