ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(พิเศษ)หินขัดพร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(พิเศษ)หินขัดพร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 110 x 110 ซ.ม.
จานบน 127 x 127  ซ.ม.
หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

ศาลเจ้าที่ทรงโมเดิร์น(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 75 x 75 ซ.ม.
จานบน  70 x 70 ซ.ม.
หน้าโต๊ะ  70 x 70 ซ.ม.