ศาลพระภูมิทรงปราสาทใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิทรงปราสาทใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 80 x 80 ซ.ม.
จานบน 146 x 146 ซ.ม.
หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

ศาลเจ้าที่ทรงไทยเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 61 x 61 ซ.ม.
จานบน 86 x 86 ซ.ม.
หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.