ศาลพระพรหม 25 นิ้ว สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระพรหม 25 นิ้ว สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 220 x 220 ซ.ม.
หน้าโต๊ะ 70 x 170 ซ.ม.