ศาลปราสาท 3 ยอด พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลปราสาท 3 ยอด พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 120 X 120 ซม.
จานบน 172 X 172 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 170 ซม.