พระพรหม 9 นิ้ว (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา

พระพรหม 9 นิ้ว (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 80 X 80 ซม.
จานบน 127 X 127 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.