ปราสาท 3 ยอด

พิธีถอนศาลเก่า ปราสาท 3 ยอด ( ทำเนียบรัฐบาล )

ปราสาท 3 ยอด

ปราสาท 3 ยอด