ปราสาทใหญ่ (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา

ปราสาทใหญ่ (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 142 X 142 ซม.
จานบน 195 X 195 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 170 ซม.