ปราสาทเล็ก (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ปราสาทเล็ก (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ฐานล่าง 75 X 75 ซม.
จานบน 127 X 127 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

ทรงไทยหน้าตรง (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่าง 61 X 61 ซม.
จานบน 86 X 86 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.