Tag Archives: พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นบางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

2557-09-04 09-54-44_0009B

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นบางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 45 X 45 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม. ทรงไทยหน้าเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม.

Read More

ศาลพระภูมิปราสาทเล็กสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

2557-09-04 09-53-23_0008B

ศาลพระภูมิปราสาทเล็กสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 75 X 75 ซม. จานบน 127 X 127 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ศาลเจ้าที่ทรงไทยหน้าตรงสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาลพระพรหม 25 นิ้ว สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

2557-09-04 09-51-48_0007B

ศาลพระพรหม 25 นิ้ว สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 220 x 220 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 170 ซ.ม.

Read More

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นพิเศษสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

2557-09-04 09-50-13_0006B

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นพิเศษสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 80 x 80 ซ.ม. จานบน 146 x 146 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

Read More

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

2557-09-04 09-48-57_0005B

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 75 x 75 ซ.ม. จานบน 127 x 127 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม. ศาลเจ้าที่ทรงไทยเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 x 61 ซ.ม. จานบน 86 x 86 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

Read More

ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

2557-09-04 09-46-59_0004B

ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 90 x 90 ซ.ม. จานบน 70 x 70 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 70 ซ.ม. ศาลเจ้าที่ทรงโมเดิร์น(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 75 x 75 ซ.ม. จานบน 70 x 70 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 70 ซ.ม.

Read More

ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(พิเศษ)หินขัดพร้อมโต๊ะบูชา

2557-09-04 09-43-37_0003B

ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(พิเศษ)หินขัดพร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 110 x 110 ซ.ม. จานบน 127 x 127  ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม. ศาลเจ้าที่ทรงโมเดิร์น(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 75 x 75 ซ.ม. จานบน  70 x 70 ซ.ม. หน้าโต๊ะ  70 x 70 ซ.ม.

Read More

ศาลพระภูมิทรงปราสาทใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

2557-09-04 09-42-04_0002B

ศาลพระภูมิทรงปราสาทใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 80 x 80 ซ.ม. จานบน 146 x 146 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม. ศาลเจ้าที่ทรงไทยเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 x 61 ซ.ม. จานบน 86 x 86 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

Read More

ศาลพระพรหม 21 นิ้ว สีทอง (หินขัด) พร้อมโต๊ะบูชา

2557-09-04 09-39-24_0001B

ฐานล่าง 152 x 152 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 170 ซ.ม.

Read More